Quảng Ninh: Cho phép bán nhà hình thành trong tương lai đối với dự án Oyster Bay

cde581fe8c.jpeg

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ý kiến đề xuất công ty đầu tư thực hành việc bảo hộ bán, cho thuê mua ngôi nhà ở hình thành trong tương lai đi theo quy định

Theo Sở Xây dựng, ngày 10/12/2016 Sở sẽ nhận đc hồ sơ xin cấp cho thông tin đủ điều kiện đc bán, cho thuê mua ngôi nhà ở hình thành trong tương lai dự án công trình từ công ty đầu tư là Công ty CP đầu tư đi lên Syrena nước ta và Công ty CP Syrena Hùng Thắng.

Căn cứ trên nhiều hồ sơ, tài liệu chi tiết, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chứng thực và thông tin 47 căn khu biệt thự và 14 căn ngôi nhà liên kế nằm trong dự án công trình Oyster Bay sẽ đủ điều kiện đc bán, cho thuê mua ngôi nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, Công ty CP đầu tư đi lên Syrena nước ta đc bán 32 căn khu biệt thự, trong đó lô B1 bao gồm 13 căn khu biệt thự (từ căn số 1 cho 12 và căn 12A). Lô B bao gồm 7 căn khu biệt thự (căn 8,9,10,17,18,19,20). Lô B3 bao gồm 12 căn khu biệt thự (từ căn số 1 cho 6, căn 8 cho 12 và căn 12A).

Công ty CP Syrena Hùng Thắng đc đầu tư quy hoạch 14 căn ngôi nhà liên kế và 15 căn khu biệt thự. Trong đó ngôi nhà liên kế LK1 bao gồm 6 căn (căn 1 cho căn số 6), LK2 bao gồm 8 căn (căn số 1 cho căn số 8). Lô B2 bao gồm 13 căn khu biệt thự (căn số 1 cho 7, căn 11, 12, 12A, căn 14 cho 16). Lô B3 bao gồm 2 căn khu biệt thự 7 và 14.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ý kiến đề xuất công ty đầu tư là Công ty CP đầu tư đi lên Syrena nước ta và Công ty CP Syrena Hùng Thắng có trọng trách thực hành việc bảo hộ bán, cho thuê mua ngôi nhà ở hình thành trong tương lai đi theo quy định trên Điều 56 Luật Kinh doanh ngôi nhà đất. Việc thanh toán giao dịch trong giao thương, thuê mua ngôi nhà đất hình thành trong tương lai thực hành đi theo quy định trên điều 57 Luật Kinh doanh ngôi nhà đất. Sử dụng nguồn vốn sẽ huy động từ việc bán, cho thuê mua ngôi nhà ở hình thành trong tương lai trong đúng nhằm quy hoạch ngôi nhà ở trên dự án công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *